Ilmoitettu : Väliaikainen oleskeluoikeus kuningaskunnassa ulkomaan kansalaiselle, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A (enintään yhdeksi (1) vuodeksi) Bulletin

Ilmoitettu : Väliaikainen oleskeluoikeus kuningaskunnassa ulkomaan kansalaiselle, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A (enintään yhdeksi (1) vuodeksi)

Aihe: Väliaikainen oleskeluoikeus kuningaskunnassa ulkomaan kansalaiselle, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A (enintään yhdeksi (1) vuodeksi)

 

Maahanmuuttoviraston apulaisedustajat

Maahanmuuttoviraston komentajat

 

Maahanmuuttoviraston 14.1.2008 päivätyssä kiireellisessä tiedoksiannossa nro 0029.142/160 määrätään väliaikaisen oleskeluoikeuden myöntämisestä ulkomaan kansalaiselle Thaimaan kuningaskunnassa. 4. kohdan 2. kappale antaa maahanmuuttoviranomaiselle oikeuden myöntää ulkomaan kansalaiselle, jolle on jo myönnetty oleskeluviisumi koodilla “A”, oikeuden oleskella kuningaskunnassa enintään yhden (1) vuoden ajan saapumispäivästä eteenpäin.

2.4.2019 valtioneuvosto päätti lisätä vaatimuksen sairausvakuutuksesta niille ulkomaan kansalaisille, jotka hakevat oleskeluviisumia luokan O-A perusteella eläköitymistarkoitukseen (enintään yhdeksi (1) vuodeksi).

Näin ollen, kun ulkomaan kansalainen jolle on Thaimaan ulkomaan suurlähetystöstä myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A eläköitymistarkoitukseen (enintään yhdeksi (1) vuodeksi) saapuu kuningaskuntaan, maahanmuuttoviranomaisen tulee menetellä seuraavasti myöntäessään ko. ulkomaan kansalaiselle oikeuden oleskella kuningaskunnassa (voimassa 31.10.2019 alkaen):

1. Ulkomaan kansalainen, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A yhtä tai useampaa maahantuloa varten ja joka saapuu kuningaskuntaan ensimmäistä kertaa, saa oleskella kuningaskunnassa sairausvakuutuksensa kattaman ajan muttei kuitenkaan pidempään kuin yhden (1) vuoden. Maahanmuuttoviranomaisen on tarkistettava, arvioitava ja hyväksyttävä mahdolliset huomautukset viisumissa, joka on myönnetty henkilölle Thaimaan ulkomaan suurlähetystöstä.

2. Ulkomaan kansalainen, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A useampaa maahantuloa varten ja joka saapuu kuningaskuntaan vähintään toista kertaa, saa oleskella kuningaskunnassa sairausvakuutuksestaan jäljellä olevan ajan muttei kuitenkaan pidempään kuin yhden (1) vuoden.

3. Ulkomaan kansalaisella, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A useampaa maahantuloa varten mutta jonka sairausvakuutus on jo umpeutunut vaikka viisumi olisikin edelleen voimassa, ei ole lupaa saapua kuningaskuntaan. Tällainen ulkomaan kansalainen voi kuitenkin ostaa sairausvakuutuksen Thaimaasta päästäkseen maahan ja oleskellakseen siellä vakuutuksen kattaman ajan muttei kuitenkaan pidempään kuin yhden (1) vuoden.

4. Mikäli myönnetty oleskeluoikeus kuningaskunnassa ylittää sairausvakuutuksen kattaman ajan, maahanmuuttoviranomaisen tulee soveltaa välttämättömät muutokset tehden maahanmuuttoviraston määräystä nro. 115/2553 (päivätty 29.6.2010) koskien passin maahantuloleiman muuttamista, sekä maahanmuuttoviranomaisen määräystä nro. 79/2557 (päivätty 1.4.2014) koskien ohjeita niitä tapauksia varten, joissa ulkomaan kansalaiselle myönnetty oleskeluoikeus kuningaskunnassa ei vastaa viisumiluokkaa tai viisumivapautta.

                       

Ystävällisesti perehtykää yllä olevaan ja toimikaa sen mukaisesti,

                        Poliisikenraaliluutnantti Sompong Chingduang

                        Maahanmuuttoviraston edustaja