บริการ

Consular Services

The Royal Thai Embassy has moved to a new location 

Address: Lönnrotin Puistikko 5 A 2 (First floor ), 00120 Helsinki 

VISA AND CONSULAR SECTION

The Embassy is open for Visa application and Consular services  from  

Monday - Friday  between  09.00 - 12.00 hrs.

Telephone hour  13.30-16.00 hrs.

Tel. +358 9 612 2640
Fax. +358 9 61226466 
Email:   consular@thaiembassy.fi

Huomio! Thaimaan kansalaisten Suomen viisumiasioissa otattehan yhteyttä suurlähetystöön Bangkokissa. 
สำหรับคนไทยที่ต้องการขอวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์กรุณาติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยโดยตรง เพราะสถานทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิไม่มีอำนาจในการพิจารณาออกวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์ให้คนไทยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ https://finlandabroad.fi/web/tha/th-entering-finland