• ขอเชิญประชาชนชาวไทยในฟินแลนด์และ เอสโตเนีย ร่วมลงนามในสมุดถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 

Royal Thai Embassy
Bulevardi 14 A, 00120 Helsinki 

 

VISA AND CONSULAR SECTION
Visa, Thai passport and legalization service

Service hour 9.00-12.00 hrs.
Telephone hour  13.30-16.00 hrs.
Tel. +358 9 612 2640 
Email:  visa@thaiembassy.fi 
             consular@thaiembassy.fi 

 

AMBASSADOR'S OFFICE


CHANCERY (for diplomatic matters))

Tel.  + 358 9 612 26415  

Email:  chancery@thaiembassy.fi