• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ Bulevardi 14 A, 00120 Helsinki

4
3
2
1

สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ
Bulevardi 14 A, 00120 Helsinki

 

แผนกกงสุล


ติดต่อ ทำหนังสือเดินทางไทย วีซ่า                    และนิติกรณ์

เวลาเปิดบริการ เฉพาะเวลา                                9.00 น. -12.00 น. 

ตอบข้อสงสัยทางโทรศัพท์                             13.30 น.-16.00 น. 

โทร.  + 358 9 612 2640  

อีเมล์  info@thaiembassy.fi 
          visa@thaiembassy.fi .
          consular@thaiembassy.fi

 

หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ของสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่/ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

 

 

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • Thaiembassies and Consulates