สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ
 

แผนกกงสุล ติดต่อ ทำหนังสือเดินทางไทย วีซ่า   และนิติกรณ์

Lönnrotin puistikko 5A2, 00120 Helsinki 

เปิดบริการเวลา   9.00 น. -12.00 น. 

ตอบโทรศัพท์เวลา  13.30 น.-16.00 น. 

โทร. ติดต่อ ทำหนังสือเดินทางไทยและนิติกรณ์ + 358 45 183 5900

ติดต่อ เรื่องวีซ่า +358 46 594 1484

อีเมล์  visa@thaiembassy.fi 

          consular@thaiembassy.fi

 

สำนักงานเอกอัครราชทูต

Lönnrotinkatu 7B12, 00120 Helsinki

สำหรับการติดต่อทางราชการ

โทร.  + 358 50 5903560

อีเมล์  chancery@thaiembassy.fi 

 

หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

 

 

 

 

 

  • Thaiembassies and Consulates