• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปิดให้บริการด้านกงสุลระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 เนื่องจากย้ายที่ทำการสำนักงานไปยังที่ทำการใหม่ ที่ Lönnrotin puistikko 5, 00120 Helsinki

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะปิดทำการ ในเดือนธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 3 วันพุธที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 6 วันจันทร์ที่ 10 วันอังคารที่ 25 วันพุธที่ 26 และวันจันทร์ที่ 31

     

สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ
Bulevardi 14 A, 00120 Helsinki

 

แผนกกงสุล ติดต่อ ทำหนังสือเดินทางไทย วีซ่า   และนิติกรณ์

เปิดบริการเวลา   9.00 น. -12.00 น. 

ตอบโทรศัพท์เวลา  13.30 น.-16.00 น. 

โทร.  + 358 9 612 2640  

อีเมล์  visa@thaiembassy.fi 
          consular@thaiembassy.fi

 

สำนักงานเอกอัครราชทูต

สำหรับการติดต่อทางราชการ

โทร.  + 358 9 612 26415  

อีเมล์  chancery@thaiembassy.fi 

 

หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

 

 

 

 

 

  • Thaiembassies and Consulates