• ขอเชิญประชาชนชาวไทยในฟินแลนด์และ เอสโตเนีย ร่วมลงนามในสมุดถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะจัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Rovaniemi ในวันที่ 14 กันยานร 2561 ระหว่างเวลา 11.00-15.00 น.

กิจกรรม 

ดูทั้งหมด

สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ
Bulevardi 14 A, 00120 Helsinki

 

แผนกกงสุล ติดต่อ ทำหนังสือเดินทางไทย วีซ่า   และนิติกรณ์

เปิดบริการเวลา   9.00 น. -12.00 น. 

ตอบโทรศัพท์เวลา  13.30 น.-16.00 น. 

โทร.  + 358 9 612 2640  

อีเมล์  visa@thaiembassy.fi 
          consular@thaiembassy.fi

 

สำนักงานเอกอัครราชทูต

สำหรับการติดต่อทางราชการ

โทร.  + 358 9 612 26415  

อีเมล์  chancery@thaiembassy.fi 

 

หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

 

 

 

 

 

  • Thaiembassies and Consulates