บริการ

Working Hours Visa Section

Working Hours Visa Section

Visa Section
Working Hours
Monday - Friday
08.30 - 12.00 hrs

วัน เวลาทำการ ฝ่ายวีซ่า
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 - 12.00 น.

Tel : (84) 24 3823-5092-4 ext. 130

Direct Line 043 823 5095 (08.30 - 12.00 hrs and 14.00 - 16.30 hrs.)
Fax: (84) 24 38235088
Email for Visa : thaihan5@fpt.vn

 

ธุรกิจ/Business