บริการ

ทำเนียบข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

 

Royal Thai Embassy, Hanoi

  Chancery of the Embassy 

 address : 26 Phan Boi Chau Street,  Hoan Kiem, Hanoi.

Tel. 024 3823 5092 – 4   Fax. 024 3823 5088

 Email for Embassy : thaihan1@fpt.vn , thaihan2@fpt.vn, 

    Office Hours       Monday – Friday   0830 – 1200 hours , 1330 – 1700 hours
   Consular & Visa Section   

address : 85 Ly Thong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi.

Monday– Friday   0830 – 1200 hours 

Tel 024 3823 5092 – 4 Ext. 130

Visa Direct line : 024 3823 5095

HOT LINE ช่วยเหลือคนไทย Moble : 09 0454 4800 

Email for VISA : thaihan5@fpt.vn

 National Day     5th December

                                                              

 

ROYAI THAI EMBASSY

            1. H.E. Mr. Manopchai Vongphakdi

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

  (นายมานพชัย วงศ์ภักดี)

 เอกอัครราชทูต

 

2. Miss Wanthanee Viputwongsakul

Minister and Deputy Chief of Mission

    (นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล)

อัครราชทูต

 

 3. Mr. Burin  Santipitaks

Minister-Counsellor

( นายบุรินทร์  สันติพิทักษ์)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

4. Mr. Potjanart Sangduanchai

Minister Counsellor

    (นายพจนารถ แสงเดือนฉาย)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

    Mrs. Sumalee Sangduanchai  (Spouse)

    (นางสุมาลี แสงเดือนฉาย) 

 

5. Mr. Manit  Komes

Minister Counsellor

    (นายมานิต  โกเมศ)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

    Mrs. Araya  Komes (Spouse)

    (นางอารยา  โกเมศ)

 

      6. Miss Chotikorn Limratana

Counsellor

(นางสาวโชติกร หลิมรัตน์)

ที่ปรึกษา

 

7. Miss Woratip Otrakul

First Secretary

     (นางสาววรทิพย์ โอตระกูล)

เลขานุการเอก

 

8. Miss Natcha Buddhinandana

Second Secretary

(นางสาวนัชชา พุทธินันทน์)

เลขานุการโท

 

9. Mr.Lerphong Kaewsiri

Second  Secretary

    (นายเลอพงษ์ แก้วศิริ)

  เลขานุการโท

 

OFFICE OF DEFENCE & MILITARY ATTACHE

1. Colonel Chayapat Anuchon

    (พันเอก ชยพัทธ์ อนุชน)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก 

Miss Nannapas Sakprapatsorn (Spouse)

นางสาวนันท์นภัส  ศักดิ์ประภัสสร

   

2. Sergeant Major 1st Class Bamrung Damrong

Secretary

      (จ่าสิบเอกบำรุง ดำรงค์)

เสมียน

       Mrs. Ratsamee Damrong  (Spouse)

       (นางรัศมี ดำรงค์)

 
 

OFFICE OF THE NAVAL ATTACHE

1. Captain Warapart Rajatasankha, RTN

    (นาวาเอก วรพาท รัชตะสังข์ รน.)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

    Mrs.Songchon Rajatasankha (Spouse)

นางสรงชล รัชตะสังข์

 

2. CPO1 Nirat Ongkarean

Secretary

      (พันจ่าเอกนิรัตน์ องคเรียน)

เสมียน

     Mrs. Aphiraya Ongkarean  (Spouse)

     (นางอภิรญาณ์ องคเรียน)

 

 

OFFICE OF THE AIR ATTACHE

1. Group Captain Piyakit Suttiwattanakul

    (นาวาอากาศเอก ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

Mrs. Chawissinee Suttiwattanaku (Spouse)

นางชวิศสินี สุทธิวัฒน์ธนากูล

 

2. FS1 Kittisak Angkab

Secretary

     (พันจ่าอากาศเอกกิตติศักดิ์ อังกาบ)

เสมียน

 

COMMERCIAL AFFAIRS OFFICE

1. Miss Pannakarn Jiamsuchon          

Minister Counsellor

     (นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน)

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์

 

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL OFFICE , HAHOI VIEW BUILDING 28 THANH NIEN ST.

1. Mr. Vutichai Kampanartsanyakorn

General Manager

(นายวุฒิไชย กัมปนาทแสนยากร)

ผู้จัดการทั่วไป

 

2. Miss Puntamanut Sakkaravej

Airport Services Manager

(นางสาวพันธมนัส สักการเวช)

ผู้จัดการบริการสนามบิน

 

สถานะ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้
ข่าวและกิจกรรม/News & Activities
ธุรกิจ/Business