กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง|Location


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
Royal Thai Embassy, Hanoi

26 Phan Boi Chau Str., Hoan Kiem, Hanoi.

Tel: (84) 24 3823 5092-4 

(Satellite) 0 2354 6204-5

Fax: (84) 24 38235088

(Satellite) 0 2354 6202

Email: thaiembassy.HAN@mfa.mail.go.th

Consular Section

85 Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem, Hanoi.

Monday - Friday  08.30 - 12.00 hrs.

Tel: (84) 24 3823 5092-4 ext. 130

Direct line: (84) 24 3823 5095

Email: thaihan5@fpt.vn

 

 

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย