ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งล่าม News

ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งล่าม

ข่าวและกิจกรรม/News & Activities
ธุรกิจ/Business