กระทรวงการต่างประเทศ

The Honorary Consulate - General in Amsterdam

The Royal Thai Honorary Consulate-General in Amsterdam

Herengracht 444 1017 BZ Amsterdam Tel: 020 465 1532

Fax: 020-465 1543

Email: info@thaiconsulate-amsterdam.org

Internet: www.thaiconsulate-amsterdam.org