ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานการดำเนินการกรณีสื่อเนเธอร์แลนด์นำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานการดำเนินการกรณีสื่อเนเธอร์แลนด์นำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม

รายงานการดำเนินการกรณีสื่อเนเธอร์แลนด์นำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ รายการ De Wereld Draait Door ช่อง NPO 1 ของเนเธอร์แลนด์ได้นำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในรายการ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นาทีที่ ๓๔-๓๕ นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๓๕๐๐๑/๔๙๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง Ms. Karen de Loos เพื่อประท้วงเนื้อหาของรายการข้างต้นแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามชี้แจงให้ทางรายการทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย เพื่อให้รายการดังกล่าวทราบถึงความรักและเคารพที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้ติงว่า การนำเสนอเนื้อหาของรายการดังกล่าว เป็นการกระทำที่ปราศจากจริยธรรม ไม่เป็นมืออาชีพ ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของไทย และเป็นการดูหมิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

ในการนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ Ms. Karen de Loos, Head of Communication ของ VARA ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการดังกล่าว ได้มีอีเมลแสดงความเสียใจมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า รายการต่าง ๆ สามารถผลิตเนื้อหาได้อย่างเสรี หากเป็นไปตามรายละเอียดรูปแบบของรายการนั้น ๆ โดยรายการมิได้มีเจตนาทำร้ายผู้ชมแต่อย่างใด ทั้งนี้ Ms. De Loos จะส่งข้อคิดเห็นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหนังสือประท้วงข้างต้นไปให้ทีมงานผู้ผลิตรายการดังกล่าวต่อไป

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ไฟล์แนบ