ข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  News

ข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

          เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดไทยในเนเธอร์แลนด์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนชาวไทยและครอบครัวในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมกว่า ๘๐ คน

          ในโอกาสดังกล่าว คณะชมรมดนตรีไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งฝึกสอนโดยนักเรียนทุนในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เดินทางมาสอนดนตรีไทยให้กับคนไทยในเนเธอร์แลนด์ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ได้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยในช่วงก่อนเริ่มการประกอบพิธีสงฆ์และพิธีถวายพานพุ่มด้วย