ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ News

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Marriott The Hague โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๗๐ คน ได้แก่ คณะทูตานุทูต ผู้พิพากษา ผู้แทนระดับสูงจากองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และภาคส่วนต่างๆ ของเนเธอร์แลนด์ Friends of Thailand และ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยได้จัดแสดงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ASEAN Handover ที่จัดทำโดยกรมสารนิเทศ และ EEC ภายในงาน ตลอดจนจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับ ASEAN Cultural Year 2019 เช่น สาธิตทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่าง ๆ แกะสลักผักผลไม้ ร้อยมาลัย มุมหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย และจัดแสดงขนมไทยมงคลประเภทต่างๆ
 
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้กล่าวสุนทรพจน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระราชกรณียกิจนานัปการซึ่งได้รับการยกย่องโดยประชาคมโลกให้เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รวมทั้งการกำหนดวันที่ ๕ ธ.ค. ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจในการใช้วิทยาศาตร์แก้ปัญหาดินอย่างยั่งยืน และกล่าวถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและการเมือง นโยบายปทท. ๔.๐ และ Eastern Economic Corridor (EEC) รวมทั้งบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ โดยย้ำความสำคัญของสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เนเธอร์แลนด์ และศักยภาพ ความมุ่งหวังในการร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในมิติต่างๆ ในทุกระดับต่อไป
 
ต่อมา นาย Peter Potman อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เนเธอร์แลนด์ กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เนเธอร์แลนด์ โดยย้ำถึงความสัมพันธ์อันยืนยาวและแน่นแฟ้น ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งในปีที่ผ่านมามีพลวัตรมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในแง่พหุภาคี เนเธอร์แลนด์และไทยเป็นหุ้นส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกันในหลากหลายมิติ การที่ไทยจะขึ้นเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า จะเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยและเนเธอร์แลนด์จะได้ทำงานร่วมกันกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
 
จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเชิญผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรเพื่อพระพลานามัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม อเล็กซานเดอร์ และมิตรภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ ต่อด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติเนเธอร์แลนด์ โดยนักไวโอลิน ด.ญ. เอริกา งามเคราะห์ ซึ่งเป็นนักเรียนไทยในโครงการ Young Talent Programme ที่ Conservatorium Maastricht
 
ผู้เข้าร่วมงานได้รับของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับเป็นกระเป๋าใส่เศษเหรียญที่ผลิตจากป่านศรนารายณ์ ภายใต้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปารีส ด้วย