ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ News

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอเชิญพี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. วันเวลา - ในวันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

๒. สถานที่ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ, Den Haag)

๓. ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

๔. กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ที่ https://goo.gl/forms/YdveyoGuU1DBW46l2

๕. กรุณาดูประกาศและกำหนดการ