ข่าว : สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเฮก ร่วมสนับสนุนนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ในงาน Dutch Design Week 2018 ณ เมือง Eindhoven News

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเฮก ร่วมสนับสนุนนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ในงาน Dutch Design Week 2018 ณ เมือง Eindhoven

สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเฮก ร่วมสนับสนุนนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ในงาน Dutch Design Week 2018 ณ เมือง Eindhoven

ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส ได้ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบของนักออกแบบชาวไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ดัตช์ ที่มีชื่อว่า “Here and There”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน Dutch Design Week (DDW) 2018 ที่เหมือง Eindhoven

DDW เป็นเทศกาลทางด้านการออกแบบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เมือง Eindhoven มีนักออกแบบเข้าร่วมกว่า 2,000 คน และ ภายในงานแบ่งเป็น clusters นิทรรศการใหญ่ๆ 5 กลุ่ม คือ (1) Social Design (2) Bio Design (3) Makers & Craft (4) Future Living และ
(5) Architecture & Public Space มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 355,000 คน

กลุ่มนักออกแบบผู้จัดงานนิทรรศการ Here and There ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจาก
ความประทับใจของหลังจากที่ได้เข้าร่วม Chiang Mai Design Week 2016 และ Bangkok Design Week 2018 และเกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์มากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ (1) การจัดแสดงผลงานการออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทย และโดยชาวต่างชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจระหว่างที่เข้าร่วมงานที่ไทย (2) การจัดแฟชั่นโชว์และการเปิดตัวผู้ชนะการประกวด RECO Young Designer 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันอัพไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในไทย จัดโดยบริษัทอินโดรามา และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นอกจากนี้
ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ ร่วมผลิตผลงานมาจัดแสดง และ (3) การจัด Workshop โดยนักออกแบบไทยให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นต้น

นอกจากนี้ ในพื้นที่ติดกับบริเวณจัดนิทรรศการดังกล่าว ยังได้มีการจัดโครงการทดลองทำร้านอาหารไทยฟิวชั่น ในชื่อ Waew Food Programme ร้านอาหารป๊อปอัพที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและดัตช์ โดย “เชฟแวว” ที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในช่วงก่อน DDW เชฟแววได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน

นิทรรศการ  Here and There และ Waew Food Programme ประสบความสำเร็จด้วยดี โครงการดังกล่าวเป็นการริเริ่มร่วมกันของนักออกแบบรุ่นใหม่ไทย-ดัตช์ที่สร้างสรรค์ ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสความเป็นไทยและศักยภาพในอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย ผ่านกลุ่มนักออกแบบไทยที่มีความสามารถ เป็นโอกาสในการผลักดันให้ผลงานการออกแบบของคนไทยได้ออกสู่สายตาชาวดัตช์มากขึ้น อีกทั้ง ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้มีการนำผลผลิตของโครงการ Here and There มาต่อยอดในอนาคต