ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรียนเชิญประชาชนไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ News

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรียนเชิญประชาชนไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอเรียนเชิญประชาชนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี

วัน - เวลา : วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. (กรุณามาถึงก่อนเวลาประมาณ ๓๐ นาที)

สถานที่ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก - Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ, Den Haag

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

กำหนดการ : กรุณากดเพื่อดูรายละเอียด (PDF)