ข่าว : การทดสอบฝีมือแรงงานไทยในเนเธอร์แลนด์ ระดับ 1 News

ข่าว : การทดสอบฝีมือแรงงานไทยในเนเธอร์แลนด์ ระดับ 1

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมทดสอบฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 มีคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่ประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าวเข้าทดสอบจำนวน 15 ราย โดยการสอบแบ่งเป็นการสอบภาคข้อเขียน 1 วัน และการสอบภาคปฏิบัติ 1 วัน รายการอาหารที่สอบ ได้แก่ น้ำพริกหนุ่ม ต้มยำกุ้ง ผัดไทย และถั่วเขียวต้มน้ำตาล โดยผู้เข้าสอบได้ประกอบอาหารตามตำรับที่อาจารย์กำหนด ผลการทดสอบปรากฏว่า ผู้เข้าสอบได้สอบผ่าน และได้รับใบรับรองสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จำนวน 15 ราย โดยมีผู้เข้าสอบส่วนหนึ่งสอบผ่านด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ที่สามารถเข้าทดสอบฝีมือฯ ระดับ 2 ต่อไป