ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมออกร้านในงาน Embassy Festival News

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมออกร้านในงาน Embassy Festival

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมออกร้านในงาน Embassy Festival ซึ่งเป็นงานเทศกาลนานาชาติประจำปีจัดโดยเทศบาลกรุงเฮก ภายในงานมีการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ จำนวน 47 ประเทศ และผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกจำนวนมาก

ซุ้มออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ในบริเวณเวิ้งที่มีชื่อว่า ASEAN Zone ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ
สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงเฮก จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยในส่วนของไทย มีกิจกรรมต่าง ๆ เรียกความสนใจจากผู้ผ่านไปผ่านมาได้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง workshop การแกะสลักผักผลไม้ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง และบริเวณซุ้มอาหาร street food ได้แก่ ผัดไทย ข้าวเหนียวไก่ทอด และข้าวเหนียวมะม่วง นอกจากนี้ ยังมีซุ้มประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย

ผู้จัดงานได้จัดเวทีสำหรับการแสดงหลายเวที โดยการแสดงของไทย คือ รำสี่ภาค ได้ขึ้นแสดงในช่วงบ่ายที่ Creative Arena โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดการแสดงจากประเทศอาเซียน