ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ News

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพุทธวิหาร เมือง Purmarend ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พร้อมคู่สมรส และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก โดยพิธีเริ่มในช่วงเช้า พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร