ข่าว : เอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ Thai Language and Culture in the Netherlands News

ข่าว : เอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ Thai Language and Culture in the Netherlands

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ Thai Language and Culture in the Netherlands เพื่อสมทบทุนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนเชื้อสายไทย และรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเนเธอร์แลนด์