ข่าว : การจัดงานเทศกาลไทย 1-2 กรกฏาคม 2560 News

ข่าว : การจัดงานเทศกาลไทย 1-2 กรกฏาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน ทำให้งานเทศกาลไทย (Thailand Grand Festival 2017) ประสบความสำเร็จด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ของประเทศไทยในเนเธอร์แลนด์ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อิ่มอร่อยกับอาหารไทย และจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ไทย และสิ่งต่างๆในงาน กลับบ้านด้วยความอิ่มอกอิ่มใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 
The Royal Thai Embassy The Hague would like to thank everyone, especially the entrepreneurs who joined the event, for making Thailand Grand Festival 2017 a success in promoting Thailand and its rich culture to the Dutch public. We hope that everyone had a great time enjoying various Thai cultural performances, tasting delicious foods, and proudly supporting Thai products and everything at the event.