ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ News

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยในเวลา 09.00 น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว