ข่าว : สารคดีใต้ร่มพระบารมี "ฟาร์มตัวอย่าง สร้างชีวิต" (ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2563) News

ข่าว : สารคดีใต้ร่มพระบารมี "ฟาร์มตัวอย่าง สร้างชีวิต" (ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2563)

จากจุดเริ่มต้นแห่งน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีรายได้จากการรับจ้างทำงานในพื้นที่ในระหว่างหยุดงานสร้างความสุขความหวังมีกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
 
ในสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน ฟาร์มตัวอย่าง สร้างชีวิต ในช่วงข่าวพระราชสำนัก 20.00น ทาง ททบ.5 กับ สมพิศ บุตรสาระ