ข่าว : Dutch Water Bootcamp Video Conference at the Royal Thai Embassy News

ข่าว : Dutch Water Bootcamp Video Conference at the Royal Thai Embassy

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Dutch Water Bootcamp โดยจัดประชุมทางไกลระหว่างนักศึกษาไทยด้านน้ำในเนเธอร์แลนด์ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ แนวคิดหลักของโครงการคือ การพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการวางแผนจัดการน้ำ และป้องกันน้ำท่วมในประเทศไทย นักเรียนไทยทั้ง 4 ท่านจาก IHE – Institute for water education และ Wageningen University and Research ได้เข้าร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางพัฒนาโครงการ ใน 4 หัวข้อได้แก่ คุณภาพน้ำ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ และการจัดการน้ำ
****************************
On 15th May 2019, the Royal Thai Embassy had the honour to be part of the Dutch Water Bootcamp held at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok. The event aimed at raising awareness on the integration of data management in flood protection and water management. Four Thai Ph.D students from IHE - Institute for water education and Wageningen University and Research participated in 4 discussion panels and contributed their expertise to 4 different topics: Water Quality, Flood, Water Supply and Water Management.