ข่าว : รมว. เกษตรและสหกรณ์ เดือนทางเยือนเนเธอร์แลนด์ News

ข่าว : รมว. เกษตรและสหกรณ์ เดือนทางเยือนเนเธอร์แลนด์

นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. ได้เดินทางเยือนเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตรและหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ นธ. อาทิ Wageningen University and Research ผู้บริหาร บ.FrieslandCampina และ กษ.
**********************************************************
H.E. Mr. Grisada Boonrach, Minister of Agriculture and Cooperatives visited the Netherlands during 10-12 April 2019. The Minister met with relevant agricultural agencies to strengthen collaboration between Thailand and the Netherlands.