ข่าว : คณะผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เยือนเนเธอร์แลนด์ News

ข่าว : คณะผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เยือนเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นำโดย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ NIA ซึ่งได้นำผู้ประกอบการ Startups ด้านการเกษตร เยือน นธ. ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 2562
******************************************************
On 13 May 2019 at the Thai Residence, Ambassador Eksiri Pintaruchi hosted a welcoming dinner for Thai delegation from the National Innovation Agency (NIA) and Thai startup entrepreneurs who visit the Netherlands from 12-18 May 2019 to explore and optimize the opportunity for future cooperation with Dutch entities.