ข่าว News

ข่าว

ข่าว

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดย นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในนามของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
  3 มิ.ย. 2562
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมพิธี
  3 มิ.ย. 2562
 • คณะผู้แทนสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) เยือนเนเธอร์แลนด์
  คณะผู้แทนสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) เยือนเนเธอร์แลนด์
  เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.
  1 มิ.ย. 2562
 • คณะจาก Thailand Institute of Justice--TIJ เยือนเนเธอร์แลนด์เพื่อแสวงหาความร่วมมือใหม่
  คณะจาก Thailand Institute of Justice--TIJ เยือนเนเธอร์แลนด์เพื่อแสวงหาความร่วมมือใหม่
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะจาก Thailand Institute of Justice--TIJ นำโดย ผอ. อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ ซึ่งมาหารือกับ สอท. และหน่วยงานที่มีศักยภาพในเนเธอร์แลนด์ที่จะร่วมมือกันในการดำเนินโครงการประชุมเยาวชนไร้พรมแดนว่าด้วยการทำงานข้ามทวีปเพื่อนวัตกรรมส่งเสริมความยุติธรรม (TIJ-UNODC Youth Forum: Cross-Continental Justice Innovation for Sustainable Development) เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการพัฒนายกระดับคุณภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน
  **********************************************
  On 27 May 2019 Ambassador Pintaruchi welcomed representatives from Thailand Institute of Justice--TIJ, who are visiting Europe to promote and find potential partners for the TIJ-UNODC Youth Forum: Cross-Continental Justice Innovation for Sustainable Development, which is to be held in October this year. After a fruitful discussion, the RTE decided to give full support to this project in NL context, as it is such inclusive and innovative approach by TIJ to promote justice and rule of law awareness in youths.
  28 พ.ค. 2562
 • การบรรยายแก่นักศึกษาปริญญาตรี จาก Leiden University ที่จะไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562
  การบรรยายแก่นักศึกษาปริญญาตรี จาก Leiden University ที่จะไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรี จาก Leiden University ที่จะไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการค้าไทย-เนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจากนายนิษณะ ทวีพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ตลอดจนการบรรยายให้ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทย และข้อแนะนำในการปรับตัวเข้ากับประเทศไทยและคนไทย โดย จนท. สอท. ด้วย บรรยากาศการบรรยายเป็นไปอย่างเป็นกันเอง
  **********************************
  The Royal Thai Embassy in the Hague is pleased to welcome students from the Leiden University for an orientation and preparatory session before their study trip to Thailand this summer! During the session, they were briefed on several topics including Thai-Dutch Trade: current situation (by Mr Nissana Thaveepanit, Minister-Counsellor (Commercial)), Thailand's history and current issues and Does and Donts in Thailand, by RTE staff. After the presentations there were also Q&A and exchanges of views. We hope it will help make their trip more interesting when they get there. Wish them a fruitful and pleasant trip!
  28 พ.ค. 2562