ประกาศทั่วไป : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 Bulletin

ประกาศทั่วไป : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 7 กันยายน 2561

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก    ปีงบประมาณ 2561  สถานะ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

 

โครงการเผยแพร่อาหารไทยผ่านสื่อและสถาบัน

สอนทำอาหารไทยในเนเธอร์แลนด์  

 

7 กันยายน 2561  

 

7,669.77 ยูโร