ประกาศทั่วไป : ขอเชิญชวนชาวไทยในเนเธอร์แลนด์สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ Bulletin

ประกาศทั่วไป : ขอเชิญชวนชาวไทยในเนเธอร์แลนด์สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญชวนชาวไทยในเนเธอร์แลนด์สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ และงานบริการประชาชน) 
 
รายละเอียดการสมัครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 070-345-0766 ต่อ 106 (เวลาราชการ) หรือ hotline 06-4100-9181 (นอกเวลาราชการ)