• หากท่านพบเว็บไซต์และสื่อสังคมที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขอให้แจ้งไปที่ +662-505-8898 หรือ สายด่วน 1212 หรือ email: 1212@mict.go.th และขอรณรงค์ให้ทุกท่านไม่ส่งต่อข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวเด็ดขาด
   
 • สถานทูตขอประชาสัมพันธ์หมายเลขฮ๊อทไลน์ +316 2366-9832 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-2088 และ +3170-345-0766  ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00) 

 • สถานเอกอัคราชทูตเพื่อประชาชนชาวไทย ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

- ข่าว / News - 

ดูทั้งหมด
 • Special Article: Sustaining the Planet for Future Generation New
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงบทความประชาสัมพันธ์ประเทศไทยใน นสพ. Holland Times ฉบับเดือน มิ.ย. 2562 ขอเชิญอ่านได้ที่นี่ค่ะ ----------------------------------- We are delighted to share with you our fresh article in Holland Times, June 2019 edition. Printed version will be circulated across NL.
 • Dutch Water Bootcamp Video Conference at the Royal Thai Embassy New
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Dutch Water Bootcamp โดยจัดประชุมทางไกลระหว่างนักศึกษาไทยด้านน้ำในเนเธอร์แลนด์ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ แนวคิดหลักของโครงการคือ การพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการวางแผนจัดการน้ำ และป้องกันน้ำท่วมในประเทศไทย นักเรียนไทยทั้ง 4 ท่านจาก IHE – Institute for water education และ Wageningen University and Research ได้เข้าร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางพัฒนาโครงการ ใน 4 หัวข้อได้แก่ คุณภาพน้ำ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ และการจัดการน้ำ **************************** On 15th May 2019, the Royal Thai Embassy had the honour to be part of the Dutch Water Bootcamp held at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok. The event aimed at raising awareness on the integration of data management in flood protection and water management. Four Thai Ph.D students from IHE - Institute for water education and Wageningen University and Research participated in 4 discussion panels and contributed their expertise to 4 different topics: Water Quality, Flood, Water Supply and Water Management.
 • คณะผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เยือนเนเธอร์แลนด์ New
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นำโดย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ NIA ซึ่งได้นำผู้ประกอบการ Startups ด้านการเกษตร เยือน นธ. ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 2562 ****************************************************** On 13 May 2019 at the Thai Residence, Ambassador Eksiri Pintaruchi hosted a welcoming dinner for Thai delegation from the National Innovation Agency (NIA) and Thai startup entrepreneurs who visit the Netherlands from 12-18 May 2019 to explore and optimize the opportunity for future cooperation with Dutch entities.
 • รมว. เกษตรและสหกรณ์ เดือนทางเยือนเนเธอร์แลนด์ New
  นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. ได้เดินทางเยือนเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตรและหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ นธ. อาทิ Wageningen University and Research ผู้บริหาร บ.FrieslandCampina และ กษ. ********************************************************** H.E. Mr. Grisada Boonrach, Minister of Agriculture and Cooperatives visited the Netherlands during 10-12 April 2019. The Minister met with relevant agricultural agencies to strengthen collaboration between Thailand and the Netherlands.

ทรงพระเจริญ

ประกาศทั่วไป 

ดูทั้งหมด