สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
Laan Copes van Cattenburch 123,2585 EZ,The Hague
Office Hours : 09.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 (Mon - Fri)
Visa Hours :

09.30 - 12.00 (Mon Fri)

Tel : (3170) 345-9703, 345-0766
Fax : (3170) 345-1929
Email :

thehague@thaiembassy.nl
consular@thaiembassy.nl
edu@thaiembassy.nl

 

Website : http://www.thaiembassy.org/hague/

Thai Trade Center

WTC The Hague, Tower C Unit 11.01-B, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague

Tel. +31 (0) 70 345-5444
E- mail:info@thaitradehague.com
Facebook: www.facebook.com/TTC-Hague-116463801835182/

     

Attache (Commercial)

M​R​. N​ISSANA T​HAVEEPANIT

นายนิษณะ ทวีพาณิชย์

 

 • Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

  นาง เอกสิริ ปิณฑะรุจิ
  MRS. EKSIRI PINTARUCHI
 • Minister Counsellor

  นางสาว ธัญญรัตน์ มังคลรังษี
  MISS. TANYARAT MUNGKALARUNGSI
 • Counsellor

  นางสาว อานิสงส์ ศรลัมพ์
  MISS. ANISONG SORALUMP
 • Counsellor

  นาย สรยศ กิจภากรณ์
  MR. SORAYOS KIJPARKORN
 • Second Secretary

  นาง สุภาพร เจริญพิริยธารกุล
  MRS. SUPAPORN CHAREANPIRIYATANKUL