• หากท่านพบเว็บไซต์และสื่อสังคมที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขอให้แจ้งไปที่ +662-505-8898 หรือ สายด่วน 1212 หรือ email: 1212@mict.go.th และขอรณรงค์ให้ทุกท่านไม่ส่งต่อข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวเด็ดขาด
     
  • สถานทูตขอประชาสัมพันธ์หมายเลขฮ๊อทไลน์ +316 2366-9832 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-2088 และ +3170-345-0766  ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00) 

  • สถานเอกอัคราชทูตเพื่อประชาชนชาวไทย ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

- ข่าว / News - 

ดูทั้งหมด
  • การทดสอบฝีมือแรงงานไทยในเนเธอร์แลนด์ ระดับ 1
    ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมทดสอบฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 มีคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่ประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าวเข้าทดสอบจำนวน 15 ราย โดยการสอบแบ่งเป็นการสอบภาคข้อเขียน 1 วัน และการสอบภาคปฏิบัติ 1 วัน รายการอาหารที่สอบ ได้แก่ น้ำพริกหนุ่ม ต้มยำกุ้ง ผัดไทย และถั่วเขียวต้มน้ำตาล โดยผู้เข้าสอบได้ประกอบอาหารตามตำรับที่อาจารย์กำหนด ผลการทดสอบปรากฏว่า ผู้เข้าสอบได้สอบผ่าน และได้รับใบรับรองสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จำนวน 15 ราย โดยมีผู้เข้าสอบส่วนหนึ่งสอบผ่านด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ที่สามารถเข้าทดสอบฝีมือฯ ระดับ 2 ต่อไป
  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมออกร้านในงาน Embassy Festival
    เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมออกร้านในงาน Embassy Festival ซึ่งเป็นงานเทศกาลนานาชาติประจำปีจัดโดยเทศบาลกรุงเฮก ภายในงานมีการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ จำนวน 47 ประเทศ และผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกจำนวนมาก ซุ้มออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ในบริเวณเวิ้งที่มีชื่อว่า ASEAN Zone ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงเฮก จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยในส่วนของไทย มีกิจกรรมต่าง ๆ เรียกความสนใจจากผู้ผ่านไปผ่านมาได้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง workshop การแกะสลักผักผลไม้ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง และบริเวณซุ้มอาหาร street food ได้แก่ ผัดไทย ข้าวเหนียวไก่ทอด และข้าวเหนียวมะม่วง นอกจากนี้ ยังมีซุ้มประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย ผู้จัดงานได้จัดเวทีสำหรับการแสดงหลายเวที โดยการแสดงของไทย คือ รำสี่ภาค ได้ขึ้นแสดงในช่วงบ่ายที่ Creative Arena โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดการแสดงจากประเทศอาเซียน
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด