• สถานทูตขอประชาสัมพันธ์หมายเลขฮ๊อทไลน์ +316 2366-9832 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-2088 และ +3170-345-0766  ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00) 

  • สถานเอกอัคราชทูตเพื่อประชาชนชาวไทย ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

- ข่าว / News - 

ดูทั้งหมด
  • ภาพบรรยากาศการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ New
    ภาพบรรยากาศการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของคณะทูตานุทูต และพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยสำหรับชุมชนคนไทยตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔-วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ มีชาวไทยและชาวต่างชาติมาลงนามอย่างหนาแน่นโดยตลอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยหลังจากนั้นยังมีคนไทยโทรศัพท์มาสอบถามเพื่อขอลงนามและเดินทางมาสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อลงนามเพิ่มเติม ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้พิจารณาขยายเวลาการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยให้แก่ชุมชนคนไทยออกไปจนถึงสิ้นเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยสำหรับคณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศในเนเธอร์แลนด์ และหน่วยงานราชการของเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗-วันพุธที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ โดยที่ผ่านมา มีผู้มาลงนามจำนวนมากตลอดวัน อาทิ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น อินเดีย บังกลาเทศ โฮลี ซี ลัตเวีย ออสเตรเลีย แทนซาเนีย อิหร่าน เบลารุส อุปทูตสหรัฐฯ เม็กซิโก รัสเซีย เคนยา อธิบดีกรมเอเชีย และ อธิบดีกรมพิธีการทูตเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของประเทศไทยกับโครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"
    โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย จะเป็นกิจกรรมระดับประเทศ และเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญ ที่จะนำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการเชิญชวนคนไทยร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอด สิ่งล้ำค่า ที่เป็นความภาคภูมิใจจากทุกชุมชนของประเทศไทย เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอล โดยคนไทย ให้เป็นแหล่งความรู้ของเยาวชน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงชาวต่างชาติ เพื่อเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ถึงความรุ่งเรืองในอารยธรรม ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ของไทย และเก็บไว้ให้คงอยู่คู่คนไทยและประเทศไทยสืบไป

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด