สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดงานเทศกาลไทย ณ นครกว่างโจว ครั้งที่ 8 ภายในงานกว่างโจวแฟร์ 2013 วันที่ 23-26 สิงหาคม 2556 ข่าวสาร

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดงานเทศกาลไทย ณ นครกว่างโจว ครั้งที่ 8 ภายในงานกว่างโจวแฟร์ 2013 วันที่ 23-26 สิงหาคม 2556

วันที่ 23-26 สิงหาคม 2556 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเทศกาลไทย ณ นครกว่างโจว ครั้งที่ 8 ภายในงานกว่างโจวแฟร์ 2013 ภายใต้ชื่องานในปีนี้ว่า “Happily Lost in Thailand” เพื่อต่อยอดจากกระแสความนิยมภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand งานเทศกาลไทยฯ ในปีนี้มีพื้นที่กว้างกว่า 1,000 ตารางเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ไทยเคยจัดแสดงมา โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำสินค้า “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” (OTOP) จากทั่วประเทศไทยไปออกร้านเพื่อให้ประชาชนกว่างโจวได้เลือกซื้อจับจ่าย ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องประดับ สินค้าตกแต่งบ้านจากผู้ประกอบการมากกว่า 100 ราย ที่ด้านหน้างานเทศกาลไทยฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดซุ้มสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระราชวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา เพื่อให้ชาวจีนและชาวต่างชาติได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมกับปวงชนชาวไทยในการถวายพระพรองค์แม่ฟ้าหลวง  

ที่เวทีกลางของเทศกาลไทยฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากภาคเหนือเพื่อให้สอดคล้องกับฉากสำคัญในภาพยนตร์ Lost in Thailand รวมถึงการแสดงที่โดดเด่นจากภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย และพิเศษสุดในปีนี้ ผู้ที่ไปร่วมงานได้พบกับคุณ “สายเชีย วงศ์วิโรจน์” นักแสดงนำจากประเทศไทยในภาพยนตร์ Lost in Thailand จากฉากการต่อสู้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวประจำชาติของไทย    

งานเทศกาลไทยอยู่คู่กับงานกว่างโจวแฟร์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในหมู่กลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยในนครกว่างโจวและในมณฑลกวางตุ้งอย่างกว้างขวางมากขึ้น และเป็นโอกาสในการแสดงถึงไมตรีจิตและแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับชาวจีนและหยิบยื่นประสบการณ์ที่ยากจะลืมด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจ พักผ่อน ช้อปปิ้ง และท่องเที่ยว