• 自2016年12月1日起到2017年2月28日,免收泰国单次旅行签证费用。 Single-entry tourist visa fee will be waived during 1 December 2016 to 28 february 2017.

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ขอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอาศัย หรือจะเดินทางไปในมณฑลกวางตุ้ง ให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต เนื่องจากได้ปรากฏรายงานข่าวในสื่อมวลชนจีนเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนก H7N9 ในช่วงฤดูหนาวของจีน 

 • 关于泰国曼谷爆炸事件如有任何疑问或需要更多信息 请联系运行中心热线  +66-2644-7245 +66-2643-5522 (24小时)

 • เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (สำหรับคนไทย) (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๐ และ (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๑ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นอกเวลาทำการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • การประกาศใช้กฎหมายคนเข้า-ออกเมืองของจีน ฉบับปรับปรุง 

 • สำนักงาน ก.พ. ขอทราบจำนวนนักเรียนไทยในต่างประเทศ
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากสำนักงาน ก.พ. ขอทราบจำนวนนักเรียนนักศึกษาไทยทั้งหมดที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาไทยทุกระดับการศึกษาในต่างประเทศทั่วโลก
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกงสุลสัญจรที่มณฑลไห่หนาน เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่เมืองไหโขว่ เมืองเหวินชาง เมืองหลิงสุ่ย เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยนายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ นายโสรัจ สุขถาวร รองกงสุลใหญ่ และนางมาลีวัลย์ ชินะประยูร กงสุล ได้เข้าพบผู้แทนของสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลไห่หนาน เพื่อกระชับความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแก่คนไทยในมณฑลไห่หนาน
 • นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยนางมาลีวัลย์ ชินะประยูร กงสุล ได้มอบทุนการศึกษาและฝึกงานแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง
  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยนางมาลีวัลย์ ชินะประยูร กงสุล ได้มอบทุนการศึกษาและฝึกงานแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies)เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท หรือเท่ากับ ๒๙,๑๘๒.๘๘ หยวน โดย ศจ. ดร. เจียว ฟาง ไท่(Jiao Fangtai) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทนรับมอบ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ คณาจารย์ทั้งจากผ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ และจากภาควิชาภาษาไทย และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยส่วนหนึ่ง รวมประมาณ ๘๐ คน ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบทุนดังกล่าว
 • ทางการจีนจับกุมผู้ไม่มีวีซ่าทำงาน และไม่มีใบอนุญาตทำงานในจีน
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพนวดแผนไทย หรือพ่อครัวแม่ครัวในประเทศจีน ให้พิจารณาดำเนินการขอวีซ่าประเภททำงาน ก่อนออกเดินทางไปประเทศจีน และจะต้องไปขอใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องในโอกาสแรกเมื่อเดินทางไปถึง เนื่องจากในระยะนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับแจ้งจากทางการจีนว่า ได้จับกุมหญิงไทยจำนวนมาก ที่เดินทางเข้าไปในประเทศจีนด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทติดต่อธุรกิจซึ่งไม่สามารถทำงานได้
 • กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมเปิดงาน "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวและ นางสาวศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยตัวแทนทีมประเทศไทย เดินทางไปร่วมเปิดงาน "ครัวไทยสู่ครัวโลก" (Thailand Kitchen of the World 2017) ณ ห้างสรรพสินค้า Capitaland เขตไป๋หยุน นครกว่างโจว
 • กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมพิธีเปิดกิจการสายการผลิตเส้นใยสำหรับยางในรถยนต์ที่โรงงาน Performance Fibers
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เดินทางไปยังเมืองเจียงเหมิน เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดกิจการสายการผลิตเส้นใยสำหรับยางในรถยนต์ที่โรงงาน Performance Fibers แห่งที่ 2 ในอำเภอไคพิง เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ้ง
 • THAILAND SHARES ITS RECIPE FOR ALLEVIATING HUNGER
  Thailand's Sufficiency Economy Philosophy helps ensure global food security, which is fundamental to the Sustainable Development Goals of the united Nations
 • ข้อควรระวังสำหรับผู้ประกอบการไทยรายย่อยที่สั่งสินค้าจากผู้ประกอบการจีนรายย่อย
  ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบ การรายย่อยหลายรายที่ทำธุรกิจสั่งสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำในประเทศจีน โดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้ง เพื่อนำมาจำหน่ายหรือนำไปใช้ประกอบการทำธุรกิจต่อในไทยว่า ภายหลังการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ปรากฏว่าบางกรณีไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่ง หรือคุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่เคยเจรจาตกลงกันไว้ จึงทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องสูญเสียเงินค่าสั่งผลิตและสั่งซื้อสินค้าให้แก่คู่ค้าชาวจีน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการไทยต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับคู่ค้าชาวจีน โดยเรียกร้องให้คืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนที่จ่ายไป
 • 关于暂时免除单次入境旅游签证费及调整落地签证费公告 A temporary tourist visa fee exemption scheme and a temporary Visa on Arrival (VoA) fee reduction scheme
  根据泰国内政部2017年2月28日发布的通知,2017年03月01日至2017年08月31日期间,为持有以下国家或地区的护照/旅行证件的公民临时性实施旅游签证免签证费 及落地签证费(VoA)减费措施。具体包括:安道尔、保加利亚、不丹、中国包括台湾地区、塞浦路斯、埃塞俄比亚、斐济、 印度、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、马尔代夫、马耳他、毛里求斯、巴布亚新几内亚、罗马尼亚、圣马力诺、沙特阿拉伯、 乌克兰和乌兹别克斯坦。
 • สถานการณ์เกี่ยวกับไข้หวัดนก H7N9 ในมณฑลกวางตุ้ง
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ขอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอาศัย หรือจะเดินทางไปในมณฑลกวางตุ้ง ให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต เนื่องจากทางการมณฑลกวางตุ้งได้แจ้งเตือนว่าสถานการณ์ของไข้หวัดนก H7N9 ในปี ๒๕๖๐ นี้ อาจมีความรุนแรงกว่าในปี ๒๕๕๙

Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No. 36 Youhe Road Haizhu district Guangzhou 510310

Tel. (86-20) 8385-8988
Fax. (86-20) 8388-9567

E-mail :
gzthaicg@163.com : thaigug@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/guangzhou

Office Hours :09.00-12.00, 13.30-17.00 hrs.
Visa and Consular section : 09.00-11.30 hrs.

===================================

办公时间
领事事务
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 16.30-17.00
其他事务/泰国人事务
9.00-12.00,13.30-17.00
周六,日及节假日停止办公

ปฎิทิน 

ดูทั้งหมด
 • vat refund
 • ดาวน์โหลดคู่มือ
 • Interesting Links
 • ไห่หนาน
 • แบนเนอร์กวางตุ้ง