• สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ยังคงเปิดให้ประชาชนชาวไทยและผู้ที่สนใจมาร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

  • 关于泰国曼谷爆炸事件如有任何疑问或需要更多信息 请联系运行中心热线  +66-2644-7245 +66-2643-5522 (24小时)

  • ประกาศคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012

  • ประกาศเรื่องสถานการณ์ไข้หวัดนก H7N9 ฉบับที่ 4

  • เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (สำหรับคนไทย) (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๐ และ (๘๖) ๑๘๘-๑๙๓๘-๖๑๙๑ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นอกเวลาทำการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No. 36 Youhe Road Haizhu district Guangzhou 510310

Tel. (86-20) 8385-8988
Fax. (86-20) 8388-9567

E-mail :
gzthaicg@163.com : thaigug@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/guangzhou

Office Hours :09.00-12.00, 13.30-17.00 hrs.
Visa and Consular section : 09.00-11.30 hrs.

===================================

办公时间
领事事务
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 16.30-17.00
其他事务/泰国人事务
9.00-12.00,13.30-17.00
周六,日及节假日停止办公

ปฎิทิน 

ดูทั้งหมด
  • vat refund
  • ดาวน์โหลดคู่มือ
  • Interesting Links
  • ไห่หนาน
  • แบนเนอร์กวางตุ้ง