เกี่ยวกับ สอท.

ติดต่อเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ 
Royal Thai Consulate-General, Fukuoka
 
ที่อยู่ (สำนักงานชั่วคราว) :
3rd Floor, JRJP Hakata Building, 
8-1, Hakataeki Chuogai, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0012
 
เบอร์โทรศัพท์ : 092-686-8775
 
เบอร์โทรสาร : 092-686-8761
 
เบอร์ติดต่อกงสุลกรณีฉุกเฉิน : 090-9572-1515
                                                 090-2585-3027
 
อีเมล : thaicg.fukuoka@mfa.go.th
           consul.fukuoka@mfa.go.th (ฝ่ายกงสุล)
 
วัน-เวลาเปิดทำการ
 

ลำดับที่

เวลาเปิดทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

1

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์

ช่วงเช้า

09.00 – 12.00 น.

ช่วงบ่าย 

13.30 – 17.30 น.

2

การให้บริการของ
แผนกกงสุล

จันทร์ - ศุกร์

ช่วงเช้า   

09.30 – 11.30 น.

ช่วงบ่าย  

13.30 – 15.00 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ได้ประกาศไว้แล้ว