• รายละเอียดเที่ยวบินสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 21 ส.ค. 63 http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9217/

ข่าวประกาศ 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด