• **สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป**

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด
  • งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ
    จังหวัดซากะจัดเทศกาลไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง สะท้อนมิตรภาพและไมตรีจิตที่ชาวซากะมีต่อคนไทยอย่างดียิ่ง
  • วันปิยมหาราช
    เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ วัดนิตไทจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
  • งาน Thai Okinawa Expo 2019
    งาน Thai Expo Okinawa 2019 ครั้งแรกในจังหวัดโอกินาวะ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดทั้ง 3 วันกว่า 69,000 คน