กระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

 

 

นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์

กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๕ ถนน Al Jali Umm Suqeim ๓ 
วันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.