กิจกรรม : เทศกาลอาหารไทย ประจำปี 2563 News

กิจกรรม : เทศกาลอาหารไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 ระหว่างเวลา 12.00 - 22.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง ดูไบ ได้จัดงานเทศกาลอาหารไทย ประจำปี 2563 (Thai Food Festival 2020) เพื่อส่งเสริมความนิยมอาหารไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากร้านอาหารไทยในดูไบจำนวน 14 ร้าน ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำนวน 4 ราย และชมรมผู้ประกอบและตกแต่งอาหารไทยในดูไบ ที่ร่วมออกร้าน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทีมประเทศไทย และภาคเอกชนของไทย ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตประกอบอาหารไทยรายการต่างๆ การแสดงทางวัฒนธรรม การโชว์ศิลปะการแกะสลักน้ำแข็ง การแสดงดนตรีสด การแข่งขันรับประทานอาหารไทยรสชาติเผ็ด และการออกร้านให้บริการนวดไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานประกอบด้วยคณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศในดูไบ ชาวไทย ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ จำนวนกว่า 2,000 คน ซึ่งต่างแสดงความประทับใจในอาหารไทย และกิจกรรมภายในงานเป็นอย่างมาก