กิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

กิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ พร้อมทั้งชุมชนไทยในเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมกว่า 60 คน ได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลงนามในสมุดถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน