กิจกรรม : พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

กิจกรรม : พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพุทธ Mahamevnawa เมืองดูไบ โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 2 รูป ที่ประจำอยู่ ณ วัดพุทธฯ ดังกล่าว โดยพระสงฆ์ได้ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี และได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย