กิจกรรม : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ News

กิจกรรม : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้นำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ภรรยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย พร้อมทั้งชุมชนไทยในเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลงนามในสมุดถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกั