กิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ News

กิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ ศูนย์พักพิงและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (Senses - Residential and Daycare for Special Needs) เมืองดูไบ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบเป็นผู้ดำริให้ก่อตั้งขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์พักพิงและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แห่งแรกและแห่งเดียวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในกิจกรรมดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และครอบครัว และชุมชนชาวไทยที่พำนัก อยู่ในเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร่วมกันมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็น ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ ศูนย์พักพิง Senses รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พักพิงฯ และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พักพิงฯ ดังกล่าว