ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน Procurement

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน