ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมาภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด Procurement

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมาภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด