ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยงานกงสุล จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย Procurement

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยงานกงสุล จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย