ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการบุคคล บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย งปม.2563 Procurement

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการบุคคล บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย งปม.2563