คนไทยในต่างประเทศ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 : พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

***ในส่วนของการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและกำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในกาตาร์นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสแรก จึงขอให้ชาวไทยในกาตาร์ติดตามประกาศจากเว็บไซต์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป***