คนไทยในต่างประเทศ

ข่าวแรงงาน : การย้ายที่ทำการของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี