กระทรวงการต่างประเทศ

Mission Statement

เสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-กาตาร์ เพื่อให้กาตาร์เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนสำคัญของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกอาหรับ