กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่/โทรศัพท์/อีเมล

Villa 1, Zone 63, St. 941,
Westbay Area, Doha, State of Qatar

P.O.Box: 22474, Doha,
State of Qatar​

Tel : +974 4493 4432, +974 4493 4426 (ext. 20 , 12 , 13 , 21)
Fax : +974 4493-0514
Email : thaidoh@qatar.net.qa
Website : http://www.thaiembassy.org/doha

*** Location of the Royal Thai Embassy, Doha ***